[ DET ER kobberet DER GIVEr guldet SIN gyldne farve]

postalkymi  © 2002 -    TIARA, FORLAGET [IS THIS ART !?]

drager under jorden, bliver til     kontakt: info@isthisart.dk

Kemisk rent             http://home19.inet.tele.dk/alkymi

Lysende hvidt            TIARA, FORLAGET:  Højlundshusene 56, 3500 Værløse tlf: 44480946

metal               [ Alphaville : A Strange Case of Lemmy Caution ]

            [  [   ]  ]     når rosen bryder gennem sneen er

ekspeditons         Det miraklernes tid. hvem

forlag                  Tror ikke på mirakler i det

www.dbknet.dk        21 århundrede                              TELL

http://members.aol.com/clypark/alpha.html    ISBN 87-90739-07-8

VEnT          # BØGER # FORFATTERE # TIARA # FORLAG #

   VENTFARVErNE      ## SØG ## www.bogguide.dk  

      VENT pÅ ALKYMIENs GLEmtE DRØM    is this Art  !?          #KØB#

DET       i i i       KRÆVER        N T L B        KUN EN DRÅBE          Is this Art  !?           AT FORVANDLE          W W W SUBURBIA WEB

Wizard black,white

 

 

Kunstigt lys /

   Om regnbuen /

   Om det ægte

 

Som lyset

Der brydes

I cirkler

Som optiske fibre

Plastklædte kabler

Underjordisk lys

I løbegrave

I vejkantens grøfter

Under asfalt

Som slanger

Der skyder op

Gennem gulvet

Gennem vægge

Skyder op i rummet

Regnbuens farver

Har lagt sig om os

Som lyset

Der brydes

I cirkler

Optiske fibre

Røde, gule, grønne

   blå, violette

Se os

Se vores farver

Se vi drejer

Rundt og rundt

Optisk /

Virtuel /

     Virkelig

Installation

Den sorte væske

Er allerede

Suget ind

Størknet

Se

Min illusion

Forvandles

Præget i papir

Forvandles hvis du vil

Til lyde

Musik

I dig

Til mig

Som sange

Som sangen

Om os

Om regnbuens cikler

Om lyset

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Forfattere:

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks: [01]
 [0]
 [ ]
 [1]
[10]
 


                                                R I  F

                                 I I S V

Tekstboks:      REDAKTØR / KURATOR
                   JAN HATT-OLSEN
                     D P

        B

v

Forfattere:

 

Jan Hatt-Olsen

           www.litteratursiden.dk/sw3667.asp 

 

Bent Nielson

                   www.musik-kons.dk/diem/links.php

 

Torben Sangild

                                   http://staff.hum.ku.dk/sangild

 

Tekstboks:                                WEBMASTER JAN HATT-OLSEN
 


Komponister:

 

Bent Nielson   Jan Hatt-Olsen

 
                              www.isthisart.dk/Imp.htm 
 
Musikere

 

Bent Nielson   Jan Hatt-Olsen  

 

                www.isthisart.dk/Imp.htm 

 

Lydkunstnere

 

Bent Nielson   Jan Hatt-Olsen 

 

www.isthisart.dk/Imp.htm

 

 

IMP

 

 

                                         site-specific  design

ger

      /Digtsamlinger     online

        /Boginstallationer

 

eksperimenterende litteratur konceptkunst

installationskunst interventionskunst

 

                        kontekstkunst

                                                                     

                  lydkunst-musik-lyrik

 

 

[ Jan Hatt-Olsen ]

Tiara trilogien :

ISBN 87-90739-00-0;1

SOM ORD       HIGH FACT    LOW FACT  SAMPLE FACT

Vinterorkidéer

 

 

[ Jan Hatt-Olsen ]

         TIARA,FORLAGET [ IS THIS ART !? ]

 

[ Jan Hatt-Olsen ]

          TIARA,FORLAGET [ IS THIS ART !? ];

                                   TELL 2007 [ SUBURBIA ]

 

[ Jan Hatt-Olsen, Bent Nielson, Torben Sangild ]

         TIARA,FORLAGET [ IS THIS ART !? ];

                                                 WEBDIALOGER

 

Design-konceptet [ web-dialog ]      

           [ Jan Hatt-Olsen, Torben Sangild ]

 

// Mail-art // [ Ja//n Hat//t-Olsen ]

 

 

 [ Digter : Jan Hatt-Olsen   

  Komponist/Musiker/Lydkunstner : Bent Nielson ]                       

                           Imp. Institut for musik og poesi

               lyrik-musik-lydkunst

ISBN 87-90739-00-0;1 [ komposit 

                        lyrik-musik-lydkunst ]        

       Play it with visualizations [ color cubes :

                sheer delight ]

                                   Ringen [ komposit 

                        lyrik-musik-lydkunst ]        

       Play it with visualizations [ color cubes :

                sheer delight ]

                                             Farver [ komposit 

                        lyrik-musik-lydkunst ]        

       Play it with visualizations [ color cubes :

                sheer delight ]

 

[ Jan Hatt-Olsen ]

Plagiat 0.33 [ groupcareversion ] ; play it with visualizations [ steel rhythm ].mp3

 

[ Jan Hatt-Olsen ]

‘Værløse Bymidte den 3. sept. 12. sept. 2004.

Lyrik-installation / Bog / Digtsamling

 

 

Se nærmere  www.bogguide.dk     

               www.bibliotek.dk    TELL

 

PROJEKT/PROJEKTER BAROK/KUNST WILLIAM BLAKE KAZINCZY FERENC ERZSEBET ALPHAVILLE A STRANGE CASE OF LEMMY CAUTION LYRIK INSTALLATION INTERVENTION SUBURBIA TELL SUBURBIA DISTORT WEB ART NETKUNST NETZKUNST VISUALIZATIONS PLAY MUSIK/LYDKUNST NUOVA YORK TOKYORAMA NEW POETRY CYBER KOMPOSIT KUNST KONTEKST GRAFIK KONCEPT/KONCEPTUEL TIARA-PROJEKTET HYPERTEKST MANIFEST VISUEL POESI/KUNST JEAN-LUC GODARD JOHN CAGE PLAGIAT ÅBENT PROCESSUELT VÆRK FORLAG WORLD WIDE WEB POLITIK POLITISK UTOPISK DESIGN UTOPIA DEN NY AVANTGARDE DESIGN REVOLUTIONÆR AVANTGARDE MANIFEST PROCES FILOSOFI COMPOSITE ART KONTEXT DASEIN CHARTER [NO EMPTY FRAMES] SITE-SPECIFIC ROMANTISK ROMANTIC ROMANTISCH ALKYMIST ANARKIST DANDY LIBERTINER OUTLANDS WEB NETZ NET NETVÆRK CROSS-OVER /REVOLUTION 2007//NO SECRECY IN ART//AS CONCEPT//AS CONTEXT/ SOM ORD HIGH FACT LOW FACT SAMPLE FACT ART !? IS THIS  ART !? IS THIS ART !? [UNIVERSAL]

 

En central ide i Tiara er at gøre op med ideen  om bogen som en mere eller mindre flot tekstcontainer og værket som en statisk lukket størrelse.

 

I stedet for opfattes bøger snarere som kontekstkunst og installationskunst, hvor ord installeres i bogens fysiske/materielle rum og bogens kontekst, begrebsmæssigt, socialt, historisk og der arbejdes med værkbegrebet som et afgrænset, men åbent processuelt værk.

 

Tiara arbejder også med bøger som interventionskunst, hvor tekster intervenerer situationer uden for den traditionelle bogverden og forvandler dem til bøger.

 

En bog ses som komposit kunst.

Sammensat af design, grafik, billedkunst, musik/lydkunst, kontekstkunst, installationskunst, interventionskunst, konceptkunst.

 

Al lyrik al litteratur ses som komposit kunst.

 

Al lyrik al litteratur er installeret i fysiske/materielle rum, i en kontekst/kontekster, er en installation er kontekstkunst og intervenerer er en intervention.

 

Al lyrik al litteratur arbejder med koncept/koncepter som et vigtigt materiale er konceptkunst.

 

Derudover, i særdeleshed i lyrik, er design, grafik, visuel kunst, musik/lydkunst vigtige materialer i komposittet.

 

Grænsen mellem lyrik og musik er flydende.

 

På det betydningsbærende, litterære plan ligger de tæt op ad hinanden.

 

Tiara arbejder  med  lydkunst, litteratur, musik, lyrik som komposit kunst.

 

Den ny avantgarde [ et forsøg på at bryde opdelingen af kunstarterne og opslitningen mellem kunst/kunstnere og resten af verden, som i dagens samfund, med digital teknik, informations- og kommunikations- netværk, er dybt utidsvarende ]

 

For første gang er det teknisk nemt og billigt at skabe composite art som William Blake. William Blake skabte et komposit mellem poesi, billedkunst, design , produktionsproces som kunst. I dag vil det være et komposit af poesi/ billedkunst/ visuel kunst/ design/ musik/ lydkunst/ installationskunst/ kontekstkunst/ interventionskunst/ produktionsproces som kunst/ SAMFUND, VERDENER - utopiske,reelle, mulige, symbolske, sociale - som opstår i kunsten, som  er en del af kunsten og som kunsten indgår i. Kunst er politik, er politisk, men ikke i en traditionel forstand. Kunst transcenderer den praktisk, sociale, funktionelle verden for at ændre grænser og muligheder, for at ændre verden. At ændre  udelukkende med det formål at ændre er meningsløst. Det er vigtigt hvad der ændres.

 

Tiara -projektet er et avantgarde manifest, hvor avantgarde forstås i sin oprindelige betydning som fortrop. Hvilket hverken var et særligt nemt eller for-nemt sted at befinde sig , men nødvendigt for at bevæge sig ind i nye områder. Den ny avantgarde, revolutionær avantgarde, er den ny fortrop.

 

 

Sitet TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ] er en proces, en del af det åbne procesuelle værk Tiara-projektet og som en del af værket, forlaget Tiara’s web-site.

 

# # #  Kommentarer om muligheder begrænsninger i  # web art # , # # netkunst # , # netzkunst #,  # # hypertekst manifest #  eller kommentarer til andre aspekter af Tiara-projektet og projekter/projektideer inden for Tiara-konceptet er særdeles velkomne og kan sendes til admin@isthisart.dk 

 

 

TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ] ;

                     WEB-DIALOGER #

          TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ] ;

                                             TELL SUBURBIA #

 

          

            Lyrik installation

           #cyber#1# #

 

 

                               SOM ORD

                          

 

 

                       HIGH FACT

 

                            LOW FACT

 

                                 SAMPLE FACT

                                                                   

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            TIARA

                                                      

 

                                             [  time charter ]

 

 

                                       

Poetik                         # # # # # # # # # # # # # # # # # #

                        # # # # # # # # # # # # # # # # # #      

Ideen er at arbejde med installationer af sprogfragmenter. Visuelt har jeg i denne digtsamling konsekvent placeret dem med et på hver linie. I den foregående digtsamling ISBN 87-90739-00-01, arbejdede jeg også med andre opstillinger. Et sprogfragment kan i min opfattelse være alt fra et grammatisk tegn f.eks et punktum til en prosatekst.

I denne digtsamling er det ord, dele af sætninger og korte sætninger.

Det er meningen at sprogfragmentet kan stå for sig selv, med andre ord læses opleves uafhængigt af de andre sprogfragmenter og stadig være et virksomt sprogligt udtryk. Hvor der dannes begrebsmæssige, lydmæssige, æstetiske og historiske klange. Med sprogfragmentets historie, mener jeg den praksis nuværende, historisk sprogfragmentet forholder sig til.

 

Installationsideen er at man lader spogfragmenterne virke sammen.

Enten i den konventionelle rækkefølge. Digte læses oppefra og ned. Hvilket kan ske i et hurtigt tempo, hvor det er min ambition, at der skal opstå en musik og rytme i sproget og et sammenhængende spogligt udtryk, eller langsomt, i princippet kunne der gå dage mellem læsningen af hvert sprogfragment, her er det ambitionen, at klangene skal kunne udfoldes i langt højere grad, og digtet i højere grad end et sammenhængende sprogligt udtryk, skal være en forening af sprogfragmenternes klange.

Med den langsomme læsning af digtet vil der yderligere kunne opstå interessante klangbilleder, ved dels ikke at læse spogfragmenterne i den konventionelle rækkefølge, dels at kombinere læsninger. I nogle tilfælde har jeg bevidst arbejdet med dette sproglige virkemiddel, men det er læseren, læsningen som vil være den egentlige skaber.

Jeg opfatter selv et digt som et sprogligt udtryk i bevægelse, skabt af læsningsmåder enkeltvis og i forening, en bevægelse som ikke er tilfældig, men heller ikke har nogen klare grænser.

 

[ kunsten at gentage, at ændre, at bryde, gennem spejlet ]

 

SOM

ord

                                                                     ### 1###

Som ringen

Der starter                                               §

Slutter

Fastholder

Intet

Hullet

Gør plads til fingeren

Kødet

Omkranset

Af sølvet

Den tomme mulighed

Muligheden for noget

Det smukke

Noget smukt

Alt er skrevet

I ringen

På ringen

Til dig

 

                                                                                 ####2####

Jeg så hende

I bogen af sand                                                      §

Blandt fine stykker af kvarts

Ædelsten

Jeg så hende

Efter begyndelsen

Før slutningen

I bogen

I sandet

Jeg fandt aldrig

stedet før, stedet efter

I strømmen

Af sandkorn der skabte

det nye, det gamle

Hver gang jeg forsøgte

At bladre

At finde

et andet, det andet

Sted

En anden side

I bogen af sand

Jeg så

Hende

 

                                                       ##3##

Du ser dens vinger

Dens næb                                          §

Relief

I de sten

I den væg

Du ønsker

Altid har ønsket

At sive igennem

Gå igen

Ikke gennembryde

Ikke splintre

Den er for smuk

Forlade den urørt

Lade den svæve

Fuglevæggen

Til den dag

Du bliver inviteret

Ind

                                                           #####4#####

Gråvinger

Nogle siger de er fugle                   §

Andre dæmoner

På træk

Gennem mulige verdener

Selv solen

Lyser

Blødt

Gråvinger

Nogle siger de er fugle

Andre dæmoner

På træk

Gennem mulige verdener

Jeg løftes og sænkes i vindenes rytme

Grå

Vinger

                                                                                     ##5##

Træet er flettet

Flettet af gyldne tråde                                       §

På hver gren hænger blå bær

Drømme

Spis dem bare

De er ikke sure

Spis dine drømme

Pluk dem en efter en

Se træet er allerede

Næsten nøgent

                                                                                               ###6###

Grønne, Blå

Prinsesser                                                                                    §

Gyldensorte gader

Mellem stationens

Søens isbelagte flade

Drømmespejler

Alt glider

Alle glider

Gennem vinternattedage

De spejler sig

I det frostklare vand

Det frostklare mørke

Grønne, Blå

Prinsesser

Den gyldensorte gade

                                                                    ###### 7######

Som blomster

Synker de ind i væggen                                       §

Skygger

Se hendes øjne

Hendes øjne lyser

Blomsterdronning

De satte hende på en trone

Vævede hendes sorte hår ind i forårets farver

Jeg så hendes fingre bløde

En gang

Hun sad i et hjørne

Jeg stod ved baren

Hun skar sig på plastikket

Jeg bruger til at dække

Mine historier, mine digte til med

                                     ####8####

Forår

                                            §

De bryder gennem

Først som nåle

Blå,lilla fjer

Blomster

Tæt lukket om sig selv

Som drømme

Der glemmes i natten

Jeg ved ikke om jorden smerter

Om den klør

Som huden på fugle

Når farverne bryder igennem

Men snart

Foldes de ud

Det er tid til at flyve

                                                           ##9##

Vinterdynger

Bløde, hvide kroppe                      §

Synder

Sorte skygger

Flagrer

Skjuler

Sortklædt sommer

Vandrer

Blomstertanker

Flænger

Jordens visne blade

Gyldengrønt lys

                                                                     ###10###

Som en tåge

Som en slange                                                    §

Som det

Der er

Der

Hvor du ikke helt sikkert

Ved hvad der er

Hvad der sker

De ligger helt tæt

I drømmetiden

Sangenes linier

Helt tæt

Ved dig

                                                                       ####### 11#######

Se karrusellen er begyndt at dreje

Gader og huse svæver                                        §

Forsvinder kommer tilbage

Musikken spreder sig som hvirvler

Festen er begyndt

De danser mellem kulørte lygter

Smiler, ler

Mærk vinden

Mærk vinden blæser

Se blomsterhandleren på torvet

Hver gang du passerer

Mens vinden leger med dit hår

Som flammer

Rækker han en blomst frem

Tag den

Mærk dens duft

Spred dens blade

Lad dem svæve

Som både fra vindens verden

Lad dem hvirvles rundt i dansen

Se de lægger sig på folks hænder

På folks kinder

Tag bare en blomst

Hver gang du passerer

Lad bare karrusellen dreje

Lad den dreje rundt og rundt

Rundt og rundt

Festen er lige begyndt

Han står der

For at give blomster

Til dig

                                                                  ##12##

Som lyset

Som drømmen                                             §

Som dem der skaber

Som søvnen

De spredes som blomster

Natten

Fjerklædte vinger

                                                              ###13###

Jeg sidder ved mit bord

Jeg strejfer din kind                          §

Din varme hud

Som en drøm

Som ingenting

Jeg ser i dine øjne

Mærker dit hår

Du er der

Intetsted

Der

Hvor jeg søger hen

Jeg tror

Jeg ved

Jeg elsker

Dig

Vi vil mødes

Som virkelighed


 

                                                                                ####14####

Fire stråler af vand

Forsøger at ramme                                                   §

En sommerhimmel

Svedet af solen

Måske

Dækket af støv

Grågyldent

Pladsens sten

Som et let bølget tæppe

Dækkes

Byens undergrund

En dag

Vil vi mødes

Dernede

                                                               ###15###

Skyggedage

Ind                                                              §

I de dage

Skyggerne er varme

Skyggernes dage

Hvem ønsker

At klæde sig

I solen

Solens aura

De ligner helgener

Omkranset af lys

Dem der går på de glitrende krystaller

Dem der går

Et sted i det fjerne

Sidder i det bløde mørke

Drikker af vinden

Smager på skyggerne

skyggernes dage

                                                 ##16##

Halvt i solen

Halvt i månens skygge             §

Skovens blade

Halvt gennemsigtige

Aventurin

Aventurin er

Som stilheden

Som vinden

Der risler gennem

Som lyden

Det halve lys

Den halve skygge

Samles i pletter

På Jorden

Som fugten fra drømme

Drømmenes dage

Samles

Fortættes

Er kommet

kommer

Nu

                                                                                                          #17#

Observation, observationer [ Protokolsætning 1-19 ]

                                                                                                               §

Gule plastikstole

Sorte ben

Metal

Bambus

Grønt flet

De har parkeret musikken

Tre meter væk

Rød cykel

Blå bil

Passerer

I skyggen og solen

Piger

Det er svært at vide

Hvad, Hvem

Der er bedst

Ved cafeerne

Borde

En varm

Sommerdag

                                                                               #18#

Røde, hvide, grønne, brune

Sorte veje                                                         §

Intet

Hvorfor er du ikke her

                                                             ####19####

Kalmebæltet

                                                                 §

Det er svært

At flyve

At svæve

Når luften

Er tung

Stille

Stille

Varm

Basker med mine arme

Hopper

Forsøger

At nå de tre vinger

Der skaber

Kulde

Vinde

Strømme

Drømme

Roterer

Under loftet

Strejfer aldrig bordet

Stolen

Alt, Alt for dig

stille, varmt

For stille

For varmt

Det er svært

At flyve

At passere

Stedet

                                               #####20#####

Selv skygger

Vil elskes                                              §

Gå gennem skyggedøre

Omgives

Af skyggevægge

Føl skyggernes hud

Er varm

Sensommerdage


 

                                                                  ##21##

Se de skaber drømmehuse

Dem der                                                 §

Som skygger

Soloplyste gader


                                              #####22#####

SOM

Ord                                                §

 

HIGH  FACT

 

LOW  FACT

 

SAMPLE  FACT

                                                                                      ###23###

# 1

Pinball Wisard/Minigolf                                        §

 

Dit dat

Kat

Sat

Plat

Mat

Usædvanligt

Flat

Klat

Splat

Tagfat

Fattag

Tagfa

Gataf

Fag

Gaf

Fa

Ag

Ga

Ga

A

A

A


 

                                                                                #####24#####

# 2

Tog

                                                                                                   §

Tog til dem

Der taber tiden

Tog til dem

Der taber tiden

Tog til dem

Der taber tiden

Se de følger

Glatte skinner

Stålet lyser

Glider

                                                                          #######25#######

# 3

Om skønhed og tegn

                                                                                                  §

Tegner verden

Tegner verden med sin fod

Som bevægelser gennem luften

Som en fugl

Kaster sin skygge

Mod soloplyste træer

Sletter, bjerge

Mod gader, tage

Strejfer bordet

Tæppet

Som tegn

Fra en gudinde

Tegn verden med din fod

Tegn verden

Tegn verden

Med din fod

Nattefugl

                                                                        ###26###

# 4

Om begær og et plastsmykke

                                                                            §

Ode til et plastsmykke

 

Smeltet plast flyder ud

Dækker gaderne

Som en hinde

Som glasur

Læg dig under bordet

Råb

Jeg er en kagemand,kagekone

Jeg sætter gerne tænderne i dig

Spiser dig stykke for stykke

Smeltet plast

Er det

Den last

Jeg har gemt

Til jeg mødte

En

Der forstod

Værdien

Af plast

Af et plastsmykke

                                                                                               ###27###

#  5

                                                                                                    §

Synker

Dybtrødt

Ser op på deres ansigter

Røde vægge 

Ser op fra mit hjørne

Skyggerne og lyset

Hendes hår er halvt gyldent halvt mørkt


 

                                                                                           ##28##

# 6

                                                                                              §

Ord

10 cm over græsset

Under den brune granit

Statuen af irret kobber

Søger gennem sorte briller

Skjulte øjne

Jeg fandt aldrig ud af hvad hun læste

                                                                                   #29#

# 7

Ode til mig selv [ en dårlig dag ]

                                                                                          §

Seks retninger

Jorden vil ikke slippe dig

Så er der fem

Ikke slippe dig ind

Så er der fire din mide

Du kan ikke

Gå gennem træer, vægge

Selv små forhindringer

Volder dig besvær

Det de kalder bjerge

Du er tvunget til at bevæge dig på

Den mægtige overflade

Jordens radius er sekstusindsyvhundrede km

Du synes det er en teknisk triumf

Når du tænker efter

At blive løftet ti

I en metalkasse med vinger

Se dig i spejlet

Se nøje efter

Hvor stor er forskellen egentlig

Til en regnorm der er kørt over

Men stadig bevæger sig

                                                                                                        #30#

# 8 

Diabolsk selvglæde [ halvdårlig dag, high tech ]          §

Lucifer 2000 [ High tech sample fact ]

 

Svæver

Som plasmaen

Magnetiske hvirvler

Vægge

Kold glat væske

Ser deres små huse

Sorte fugle, sorte træer, nøgne grene

Svæver

I et tomrum

Glasvæggen vil ikke fordampe

Forstøves

Som en tåge

Strejfer aldrig glasset

Fastholdes

I tomrummet

Magnetiske hvirvler

Alt er

Er alt

Under

Kontrol


 

                                                                                                 ##31##

# 9

Vægtløse cyberspace formationer [ Low tech ]

                                                                                                        §

Klædt i en dragt af bly

Designet

Til radioaktive zoner

Muterede

Kykloper

Vægtløse

Cyberspace

Formationer

Dannes i kalkede konstruktioner

Simulationer

Low tech hallucinationer

Næres

Af konstante

Blodtransfusioner

Jeg har svært ved at løfte min arm

Kroppen

Føles tung

I dag


 

                                                       ####32####

# 10 

Sværmer

                                                             §

Sværmer

Små korn af lys

Se deres vinger

Se de løfter lyset mod himlen

Trodser solens stråler

Drømmespinder

Væver

Lyset

Mellem

Natten

Nattens

Stjerner


 

                                                     ###33###

# 11 

Når solen

                                                             §

Grå skygger

Finder lyset

Mellem dem der elsker

Elskes

Når solen

Forsvinder

 


 

                                                                                        ####34####

# 12  

Det store spørgsmål om ords betydning [ og den kosmiske kode ]                                              

                                                                                                         §

Der vokser blomster

Mellem skinnerne

Ved Hareskov

Station

Hvert 20 minut

Dækker togets skygge

Røde kasser af metal

Dækker de lyserøde blomster

Der er kun en klynge

Men den deler farver

Med en kylling

Med en hajfinne

På en plakat

På en grønmalet station

Hvis der er en mening med alt

Hvis alt

Er en kosmisk kode

Er der et problem

Men der vokser stadig blomster

Ved Hareskov station

Smukke

Blomster

Så hvad betyder

Ord

                                                         #########35#########

#  13 

Opskåren pigtråd

                                                                       §

De det

Det de

De de

Det det

Opskåren pigtråd

Krøller sig

                                                                       #######36#######

# 14  

Dødsdrom specialeffekt  [ Den er ganske sjov at køre i[ind imellem] ]

                                                                                       §

Semi radikalistisk

Syndikat

Atavistisk

Dødsdrom

Specialeffekt

Papir gør det ud for vægge

Se de klistrer som fluer

Rotationsfrekvensen

Centrifugalkraften stiger

Jeg begynder at se sætninger

Tekster

Et par omgange til

og jeg tror

alt er sprog

Ord

                                                                                     ###37###

# 15

Luft, vand, sæbe [ om at lege på en sund måde ]

                                                                                                   §

Store og små

Bobler

Glatte spektre

Perfekt formede

Sfærer

Regnbueflader

Hægter sig sammen

Svæver

Alene

Som store og små byer

Kun overfladens spænding

skiller dem fra luften

Skabes

Går i stykker

Der kommer altid flere

Der er sæbe nok

                                                         ####38####

# 16

                                                             §

Små sten

Samler dem

Klistrer dem til beton

I fliseformation

Passer godt sammen

Ser egentligt ganske godt ud

Som gadebelægning

Mellem Rundetårn

Og Nørreport station


 

                                                           ##39##

# 17

                                                                   §

Skygger

Printes ind i sten

Se hans hånd

Han hilste

Han hilste på en

Dengang skygger blev printet ind i sten

I et nu eksploderede lyset

Bølger af ild slog mod byens mure

De steg mod himlen

Som dråber

Han blev holdt fast

Som en skygge

Holdt fast

I en evighed

Jeg står der

Jeg står der ved hans skygge

Et stykke tid

Selv evighed har en begrænsning

I et liv

Skyggernes tid

Tiden er forbi


 

                                                                                                 ##4o##

# 18 

En hyldest til ' i ved nok hvem ' og en messe for en bog [ faktisk for flere bøger, ,jeg håber, jeg kommer med i år ]

                                                                                                            §

 

Stormen

 

Ord storm

Konform

High tech

Vindtunnel

Aktion

Velorganiseret

Manifestation

Af tilpas smart subkulturel

Social

Assimilation

M I C 98

Angrebsformation

Digital

Avantgarde

Armering

Teleportering

Skærmene viser

Deep space

Plan 9

De er her alle

Alle dem vi kan lide

At se

Fortæl

Vi er til

                                                                              #####41#####

# 19 

Kunsten at sidde og passere

                                                                                         §

Fire rækker af sten

To er besat

Af mig

Af mit bord

Af min stol

To er fri

Til dem

Der går forbi

                                                                                             ###42###

# 20 

Om det sagte og det usagte [ om sandhed og løgn ]

                                                                                       §

Syv sten af lys

Dybtgrønne nåle

Syv ringe

Breder sig som bølger

Under grantræernes grene

Aftenlys, Aftenmørke

Snart er de her

Snart vil de begynde at danse

Heinzelmänner, elverpiger

Feer, nisser

Lyt til de sære historier

Om juletræet der vandrede over himlens tag

Himalayas bjerge

Legede med sneleoparder

Bengalske tigerunger

Fumper i Afrikas floder

Små elefanter

Havskildpadder der kunne sænke skibe

Med et slag fra deres luffer

Små charmerende isbjørneunger

Lyt til de sære fortællinger

I nat er alt

Det sagte, Det usagte

Sandt

                                          #########43#########

# 21 

Om barnevogne [ og forbud ]

                                                             §

Sensommerdage

Som stilhed

Træer

Med blade som klaser af druer

Kaskader

Af grønt vand

Graner

Med blågrønne nåle

Roser

Næsten nøgne

Rosendufte

Barnevogne må ikke medtages

Står der på et skilt

Dumt

                                                                                             ##44##

# 22 

Kitch [ eller noget der er rigtigt smukt ]

                                                                                                    §

Drømme fortættes

Iskrystaller

Regnbuedanser

Himlens tiara

Falder

Så blødt

Bløder

Råber

Som grå nuancer

Grå perler

Fører himlen til jorden

Lægger sig som et diadem om dit hår

Som alt

Der er vådt

                                                                              ###45###

# 23 

Kærlighedens stier

                                                                                 §

De vandrer

Langs kærlighedens stier

Sommerfuglevinter

Forgyldte blade

Vissent kobber

Let frosne drømmes

Sommerfuglevinger

Hør det knitrer

Ganske svagt

Når de flyver

Halvt gennemsigtige

Halvt krystaller

Vandrer

Langs kærlighedens stier

                                 ##46##

# 24  

Lyd

                                       §

Vibrationer

Bølger i tynde tråde af kobber

Lys

Løber gennem optiske fibre

Vibrationer

Jeg ved ikke hvor du er

Hvor du bor

Hvor

Hvornår

Du er her

Men mærk vibrationerne i luften

De er

Der

Præcis der

Der du er


 

                                        ###47###

#  25

                                                   §

Vinger

Væves som skygger

Tavse tråde

Tavse stoffer

Du kan flyve gennem vægge

Jeg stoppes af det tavse

Det tavse glas i dit vindue

Der splintrer tavst

Når det rammes

Af en stemme

                                                             ######48######

# 26  Spejl

                                                                        §

Små kolde bølger

Dækket af gyldne blade

Rammer mine hænder

Som forsøger at bryde

Gennem spejlet

At nå ansigtet

I mørket

I vandet

At røre de læber

Som bøjes

Bugter sig

Forvrænges

Samles

Som lydløst bevæges

Små kolde bølger

Rammer mine hænder

[ kunsten at gentage, at ændre, at bryde, gennem spejlet ]

 

 

 

Alt er et spørgsmål om stil

 

Se mine smukke øjne

Se mit smukke ansigt

 

Dandy

Libertiner

    Retrorevolutionær

Anarkist

 

Manifest punkt 22

 

§ 1 : Alt kan ændres ; også punkt 22

 

§ 2 : Det pålægges hermed den til enhver tid værende webmaster at anvise processer til skabelse af nye klangmønstre, gennem intuitivt/tilfældige/gennemtænkte/sansede ændringer af sprogfragmenternes placering og læseretning i forhold til den til en given tids og kulturs konventionelle læsemåde

 

§ 3 : Det pålægges hermed Jan Hatt-Olsen og kun Jan Hatt-Olsen at anvise processer til skabelse af nye klangmønstre, gennem intuitivt/tilfældige/gennemtænkte/sansede ændringer af sprogfragmenternes placering og læseretning i forhold til den til en given tids og kulturs konventionelle læsemåde.

 

§ 4 :  Alt kan ændres også § 1

 

§ 5 : I den retrorevolutionære ånd modtages ethvert råd, hvis det er i overenstemmelse med den retrorevolutionære ånd

 

§ 6 : Den til enhver tid herskende webmaster bestemmer hvad der er den retrorevolutionære ånd

 

§ 7 : Jan Hatt-Olsen bestemmer hvad der er den retrorevolutionære ånd

 

§ 8 : Jan Hatt-Olsen er en intelligent, charmerende og sød fyr/ Alle læsere er intelligente søde og  charmerende

 

§ 9 : Jan Hatt-Olsen er webmaster

 

§ 10 : Alt kan ændres også § 4

 

Processen   # # # # # # # # # # # # # # # #

                                                          # # # # # # # # # # # # # # # #

Kopier et digt, lav om på rækkefølgen af sprogfragmenterne og eller lav varianter af et sprogfragment, angiv læseretning  med et ’ for opad, nedad angives ikke, placer et sprogfragment på hver linie, hvis der er flere varianter placer dem med mindst tre space imellem hver på samme linie, mail den nye grafiske variant af digtet til admin@isthisart.dk   

Den vil blive placeret som en ny paragraf under manifestets punkt 22. [ hvis webmasteren godkender det ] Der dermed vil blive forbedret. Som nævnt tidligere, i en sand retrorevolutionær ånd, alt kan ændres også Manifestets Punkt 22 eller Processen.

 

                         Vælg

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48          TELL 2005  

 

 

     [  Jan Hatt-Olsen ]     [ Bent Nielson ]     [  Torben Sangild ]                                      

 

                             [ Imp. Institut for musik og poesi ]

 

                     [ Vinterorkidér ]    [ ISBN 87-90739-00-0;1 ]

 

         [ SOM ORD        HIGH  FACT  LOW  FACT  SAMPLE FACT ]

 

 

    TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]                                  

    TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]; TELL 2005 [ SUBURBIA ]

    TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]; WEBDIALOGER

 

 

9.12-2003

Imp. Institut for musik og poesi         i        Lyt til Nyt  Danmarks Radio P2

At høre indslaget kræver en RealOne Player. Den kan downloades her

 

 

                           |  Design-konceptet  | web-dialog |  |

     

 

          ISBN 87-90739-00-0;1 [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

         Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

                                                              Ringen [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

         Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

                                                                            Farver [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

         Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

             ( Forfatter : Jan Hatt-Olsen   

                       Komponist/Musiker/Lydkunstner : Bent Nielson )

 

                 Plagiat 0.33 [ groupcareversion ] ; play it with visualizations

                                  [ steel rhythm ].mp3

                           ( Jan Hatt-Olsen )

 

    [ Jan Hatt-Olsen ]

    ‘Værløse Bymidte den 3. sept. 12. sept. 2004.

    Lyrik-installation / Bog / Digtsamling

 

  TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]  # # # # # # #

 

 

Subject: Re: Hej Torben [ Tiara konceptet, forbedret udgave ]

 

From: "Jan Hatt-Olsen" <jan.hatt-olsen@mail.dk>

To: "Torben Sangild" <sangild@hum.ku.dk>

Subject: Re: Hej Torben [ Tiara konceptet, forbedret beskrivelse ]

Date: 26. juli 2002 13:37

 

Kære Torben

 

Nedenstående mail er en del af værket, men som jeg betoner er der centre og periferier. Jeg synes vores mail dialoger er ret centrale og , hvis det er i orden med dig kunne jeg godt tænke mig at udgive dem på tryk en gang. Dels p.g.a indholdet dels for at understrege at også metalagene i kunst/kunstdiskursen er knyttet til værker .

Med hensyn til navnet, så er jeg enig med dig i at composite art ikke i længden holder, det giver lidt popsmarte fornemmelser at bruge et rent engelsk udtryk.

Men navnet har virkeligt været og er et problem for mig.

Jeg har overvejet 'sammensat kunst', jeg har søgt på det på nettet og i Norge bruges begrebet sammesatt kunst, i kunst kredse.

Jeg synes ikke, det har den helt rigtige klang på dansk. Jeg dykkede derfor ned i Gyldendals fremmedordbog og fandt ud af at Komposit er et ord i det danske sprog og ovenikøbet et ord, som har en række konnotationer som er gode i forhold til mit projekt. Hvor netop begrebet materiale/materialer er centralt.

 

Det er derfor jeg nu kalder det Komposit kunst, dit forslag samkunst synes jeg er interessant fordi. Det er knytte til sammensat, men med en mere åben betydning, som kan udvikles sammen med den type kunst jeg ønsker at lave.

Men her er, hvad de skriver i Gyldendal om Komposit :

 

komposit ( lat. compositus, pp af componere sammensætte ) sammensat ; komposit kapitæl rom. søjlehoved der forneden er korintisk, foroven jonisk; Komposit skib der udvendigt er af træ, indvendigt af jern el. stål ; komplekst materiale der er anisotropisk fremtræder som et stof kan behandles som sådant ; ofte brugt i mindre strenge betydning om sammensatte stoffer ( fx cement keramik, fiberglas; laminater )

 

Jeg har søgt på 'komposit kunst' på nettet og fået som resultat at det er et næsten nyt udtryk, men det er brugt ved to BA projekter på kunstlinien på konservatorskolen som betegnelse for en type af kunstværker. En af dem der har brugt det Ioana Rosca Christensen, kender jeg faktisk lidt. Jeg mødte hende i byen for at par år siden, hvor hun på en eller anden måde fik mig påvirket til, at hun fik lov til at klippe mig helt korthåret. En temmelig interessant pige.

 

K.h

Jan

  ----- Original Message -----

  From: Torben Sangild

  To: Jan Hatt-Olsen

  Sent: Thursday, July 25, 2002 11:28 PM

  Subject: Re: Hej Torben [ Tiara konceptet, forbedret beskrivelse ]

 

 

Kære Jan

 

Tak for din beskrivelse.

 

Er dine løbende nyformuleringer af værket selv en del af værket (således også nedenstående mail) eller er de et metalag, som selv er åbent?

 

Hvilken rolle spiller ordene ("digtene") for dig? Ville de kunne stå selv eller er de uløseligt bundet til at indgå i et composite værk.

 

I øvrigt, nu må det da snart være på tide at du finder et dansk ord for "composite art"! Hvad med "sammensat kunst" eller bare "samkunst"?

 

  kh

  Torben

    ----- Original Message -----

    From: Jan Hatt-Olsen

    To: Torben Sangild

    Sent: Thursday, July 25, 2002 3:10 PM

    Subject: Hej Torben [ Tiara konceptet, forbedret beskrivelse ]

 

 

Kære Torben

 

Jeg fik en mail fra Christian Malmose, han er en af redaktørene på Doremi, omkring Tiaraprojektet #5, Det førte til at jeg fik udtrykt Tiara konceptet lidt klarere end jeg plejer. De diskusioner jeg har haft, i særdeleshed med dig og Stina , begynder åbenbart at hjælpe.

Jeg videresender lige her den mail jeg sendte til Christian.

 

Venlig hilsen

Jan

    ----- Original Message -----

    From: Jan Hatt-Olsen

    To: Christian Malmose

    Sent: Wednesday, July 24, 2002 3:50 PM

    Subject: Re: [NTSMB] Tiaraprojektet #5

 

 

Kære Christian

Tak for din mail. Jeg vil meget gerne redegøre for og diskutere Tiara-konceptet nærmere.

 

Tiara-konceptet er kort beskrevet i mit portræt i Forfatternet Danmark www.forfatternet.dk , men række udover hvad der står der.

Helt centralt er ideen om at skabe et udvidet værkbegreb. Hvor værket ses som en proces, der alle og alt , mennesker,institutioner, maskiner som er i kontakt med værket er en del af det. Værket som proces kan være samlet i tid og rum, en udstilling, en koncert men processen kan splittes op , samles, samles nogle steder, splittes andre steder. Et godt billede er vand, der flyder. Et floddelta. Der ville man snakke om en bestemt flod, selv om vandet flød på den nævnte måde. Det der normalt ville betegnes som værkets ramme, kontekster, installationen samt hvordan værket griber aktivt ind i rammer , hvordan værket intervenerer, ønsker jeg med Tiara-projektet at trække ind i værket på en markant måde.

I installationskunst og kontekstkunst bliver dele af installationen og konteksterne trukket ind i værket, i interventionskunst, som f.eks hos Superflex , bliver værkbegrebet snarere opløst og kunst bliver en handling/kommunikation som griber ind i verden. Problemet her er den dybe afhængighed af den kunst institutionelle ramme ,  der hos Superflex er en nødvendig forudsætning, hvis de i stedet for opfattede deres kunst som værkorienteret , med det udvidede værkbegreb jeg går ind for, og så den kunst institutionelle 'ramme' som en del af deres værker, ville de kunne åbne op også for at lave værker som benyttede andre 'rammer' end den kunstinstitutionelle og i det hele taget arbejde meget mere bevidst med 'rammer' som en del af deres kunst og faktisk også derigennem udvide den mulige handling/kommunikation

Min ambition med Tiara-projektet  er mere omfattende, når jeg ønsker installationen, konteksterne og interventionen fuldt ud skal trækkes ind i værket, f.eks kan man ikke med en installation nøjes med at betragte rummet, hvor installationen er etableret. I site-specific kunst stedet i en ret snæver forstand. De lokaliteter er igen del af andre lokaliteter som skal medtages, hvis de er relevante i forhold til værket. Lignende forhold gør sig gældende med kontekster og interventioner.

Egenlig kan mit Tiara-koncept sættes op som. Det centrale i kunst er værket, værket har ingen rammer, alt hvad der opfattes som et værks rammer, er en del af værket.

Det gælder selvfølgeligt også for værkets institutionelle 'rammer'. Derfor var det med Tiara-projektet vigtigt at skabe et værk, som markant i en processuel form bl.a skabes af og skaber institutionelle 'rammer', installeres og intervenerer i institutionelle rammer, samtidigt med at processerne er markante dele af værket.

Tiara trilogien ,der indledte Tiara-projektet, synes jeg selv er ganske godt beskrevet på www.forfatternet.dk Tiara projektet #4 var min intervention/forskningsrapport til konferencen på NTSMB's andet nationale årsmøde og Tiara #5 er Tiara,forlaget på nettet.

Da der netop ar tale om værket som en åben proces er det forkert at tale om en kunstner/kunstneren i den forbindelse med værket, det er mere korrekt at tale om et eller andet antal kunstnere, der skifter efterhånden som processen/værket forløber,knyttet til værket. Derimod er der høj grad tale om centrum/centre og periferi/periferier i forhold til værket og som en del af værket, kunstnerne. I forhold til Tiara projektet er jeg selvfølgelig centralt placeret.

 

Jeg mener at den værk- og kunstopfattelse , som jeg har redegjort for her, er væsenlig i forbindelse med musik og betydning. I det at det, der af forskellige traditioner opfattes som rammer, er medskabende af betydning i musik på en måde, der er mere variende/mindre fastlåst end den f.eks er i litteratur. Hvilket i musik gør det meget væsentlig at medtage 'rammerne' som en del af værket, hvis man vil analysere, forstå  betydning i musik.

Jeg mener i og for sig at noget lignende gør sig gældende i litteratur, men p.g.a en social sprogspils praksis knyttet til bl.a dannelsen af betydning,på det punkt er jeg temmeligt inspireret af Wittgenstein, vil variationerne af betydning i forhold til en given litterær tekst, være betydligt mindre i forhold variationer i 'rammerne', end variationerne af betydning er i musik. Det er derfor mere holdbart at lave en betydningsteori i litteratur, som udgår fra et mere snævert værkbegreb. I lyrik er forholdet mere som i musik, jeg opfatter det som placeret i grænselandet mellem litteratur,musik,visuel kunst og i overenstemmelse med min kunstopfattelse, installationskunst, kontekst kunst og interventionskunst.

 

Jeg har diskuteret en hel del af de nævnte problemstillinger med Torben Sangild, der har en række yderst interessante projekter i gang.

 

Venlig hilsen

Jan

      ----- Original Message -----

      From: Christian Malmose

      To: Jan Hatt-Olsen

      Sent: Tuesday, July 23, 2002 4:38 PM

      Subject: Sv: [NTSMB] Tiaraprojektet #5

 

Hvis du lige gad opfriske 'Tiara-konceptet' ville det glæde mig...

Venlig hilsen

Christian Malmose

      -----Oprindelig meddelelse-----

      Fra: Jan Hatt-Olsen <jan.hatt-olsen@mail.dk>

      Til: ntsmb@groupcare.dk <ntsmb@groupcare.dk>

Dato: 20. juli 2002 17.44

Emne: [NTSMB] Tiaraprojektet #5

 

 

I fortsættelse af mit indlæg til det andet nationale møde i NTSMB om betydning i et åbent processuelt værk/Tiara projektet er her Tiara projektet #5. I iscenesættelse af Tiara på nettet som et officielt forlag linket op de steder, et officielt forlag skal linkes op. [ Tiara er faktisk ud over en del af det processuelle værk Tiara projektet et officielt forlag, så hvis der er nogen som har noget, der passer ind i Tiara konceptet, så send det til mig, så udgiver jeg det.

 

Venlig hilsen

Jan Hatt-Olsen

 

Her er nogle oplysninger om Tiara på nettet.

 

Den direkte web adresse:

http://home19.inet.tele.dk/alkymi

 

Boghandlernes hjemmside:

www.bogguide.dk  se under links, se dernæst under linket forlag

Derefter kommer ind liste over danske forlag frem og du kan gå hen til linket til Tiara

 

Det Kongelige bibliotek

www.kb.dk se under netguide, se dernæst under forlag, se dernæst under bogguide. Nu kommer du direkte til bogguides forlagsliste og kan gå hen til linket til Tiara

 

 

 

                                                                           

 

                                                         TELL

 

Elektroniske udgivelser; kan downloades eller rekvireres, som reproducerbar unika, gennem at sende en mail til

 

                    TELL@isthisart.dk                 

                                           

                                           Subject: Re:

 

 

TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]  

                                                   ( Jan Hatt-Olsen)

 

TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]; TELL [ SUBURBIA ]

                                                                                 ( Jan Hatt-Olsen )

 

TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]; WEBDIALOGER

                                               ( Jan Hatt-Olsen, Bent Nielson, Torben Sangild  )

 

Design-konceptet [ web-dialog ]      

                                     ( Jan Hatt-Olsen, Torben Sangild )

 

MAIL ART // DANCERS IN DARK – HUGING REVOLUTION TO E-MAIL – CLICK – ON – REFRESH – OR – GO // MAIL ART   ( JAN HATT-OLSEN )

MAIL ART // (}) // MAIL ART     ( JAN HATT-OLSEN )

 

HIGHLIGHT-THE-DARK-WILLIAM-BLAKE [ + BLACK ]

(  JAN HATT-OLSEN )

 

rket_som_proces ; Tiara-konceptet      ( Jan Hatt-Olsen )

 

Plagiat 0.33 [ groupcareversion ] ; play it with visualizations [ steel rhythm ].mp3

( Jan Hatt-Olsen )

 

ISBN 87-90739-00-0;1 [ ELEKTRONISK UDGAVE ]       (Jan Hatt-Olsen )

 

ISBN 87-90739-00-0;1 [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

       Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

                                    Ringen [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

       Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

                                              Farver [ Komposit lyrik/musik/lydkunst ]

       Play it with visualizations [ color cubes : sheer delight ]

            ( Forfatter : Jan Hatt-Olsen   

                        Komponist/Musiker/Lydkunstner : Bent Nielson )

 

SOM ORD     HIGH FACT  LOW FACT  SAMPLE FACT

 [ ELEKTRONISK UDGAVE ]          ( Jan Hatt-Olsen )

 

Vinterorkidéer   [ ELEKTRONISK UDGAVE ]       ( Jan Hatt-Olsen )

                                            

    [ Jan Hatt-Olsen ]

    ‘Værløse Bymidte den 3. sept. 12. sept. 2004.

    Lyrik-installation / Bog / Digtsamling

 

 

TELL  [ SUBURBIA ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små kolde bølger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dækket af gyldne blade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammer mine hænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som forsøger at bryde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem spejlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At nå ansigtet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mørket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At røre de læber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bøjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugter sig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvrænges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som lydløst bevæges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små kolde bølger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammer mine hænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der starter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hullet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gør plads til fingeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkranset

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af sølvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tomme mulighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheden for noget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det smukke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noget smukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt er skrevet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til dig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dørene i Alphaville

 

Dørene åbnes i natten

Uafskærmede pærer

Flakker i tomme korridorer

Smadrer min hånd mod spejlet

Samler splinter i min hånd

Smadrer min hånd ind i betonen

Der er intet

Absolut intet

På den anden side

Dørene klaprer en rytme

I trækket

Fra sprækkerne

Knuste ruder

Jeg er ikke den første

Der har ledt efter det andet

Den anden side

Et andet sted

Uden for de tomme korridorer

Er der en stille regn

En vej der fører fra Alphaville

Gennem galaksens tomme rum

Det er koldt, tomt

Derude

Når du rejser gennem galaksen

Mens lysene passerer

Som stille gæster

I det lydløse

Det uendelige mørke

Men stjernerne

Stråler

I regnen

Langs vejen

I nat